Reference

Investor: Obec Drysice

Místo: Drysice

Rok dokončení: 2006

Popis:

Kompletní dodávka vodovodu od vrtané studny, přivaděč do vodojemu, realizace vodojemu, kompletní rozvody vody v obci vč. vodovodních přípojek