Reference

Investor: STRABAG a.s.

Místo: Ostrov u Stříbra

Rok dokončení: 2014

Popis:

kompletní realizaci infrastruktury a vnitřních rozvodů na akci VÝROBNÍ HALA PRO VANADIUM.

Předmětem dodávky venkovní infrastruktury bylo:

 • dešťová kanalizace včetně ORL a povrchové retence
 • splašková kanalizace včetně čerpacích stanic
 • pitný vodovod – přivaděč a areálový rozvod
 • požární vodovod
 • plynovodní přípojka
 • automatická tlaková stanice a vodojem

 
Předmětem dodávky vnitřních rozvodů bylo:

 • plynová kotelna o výkonu 1 988 kW
 • kompletní zdravoinstalace
 • kompletní rozvody ÚT
 • rozvody plynu
 • splašková kanalizace včetně čerpacích stanic
 • rozvody stlačeného vzduchu včetně kompresorové stanice o výkonu 225 kW, 9,5 bar

Vanadium Ostrov u Stříbra - IS
Další