Reference

Místo: Žabčice, Unkovice, Přísnotice

Rok dokončení: 2013

Popis:

I.fáze:

Z důvodu velkého nátoku balastních vod na ČOV (popraskaná kamaninová trouba DN 300) byla provedena sanace kanalizace technologií UV LINER, zatěsnění napojení přípojek nekonečnou injektáží a zatěsnění konců sanačního rukávce v šachtách pomocí nerezových kroužků QUICK-LOCK.

II. fáze:

rotože kamenina praskala v dalších úsecích a i zde se objevovali nátoky balastních vod, v sanaci se pokračovalo. Před samotnou sanací byla provedena laboratorní zkouška materiálu - vzorek stávající trubky. Díky tomu bylo zjištěno, že na stavbu byl dodán vadný materiál. Naměřené hodnoty vadného materiálu byly zahrnuty do statického výpočtu tak, aby byla stanovena dostatečná tloušťka sanačního rukávce - statický výpočet si VaS a.s. objednala u německé společnosti TÜV Rheinland Industrial Services GmbH.