Reference

Investor: Slovácké vodárny a kanalizace, a.s.

Místo: Uherské Hradiště

Rok dokončení: 2015

Popis:

Sanace kanalizace bezvýkopovou technologií vložkování UV LINER o délce 341m a dimenzi 1200. Staré potrubí jevilo známky opotřebení - koroze a netěsné spoje. Byl použit rukávec Alphaliner 1500 o tloušťce 10mm.