Reference

Investor: STRABAG a.s.

Místo: Kunice

Rok dokončení: 2014

Popis:

Kompletní výstavba inženýrských sítí: 4 haly, 170 000m2

Venkovní infrastruktura:

  •  dešťová kanalizace,
  • splašková kanalizace,
  • rozvod pitné a požární vody,
  • ORL - odlučovač ropných látek,
  • retenční nádrž 4 000m3

Vnitřní instalace:

  • topení,
  • ZTI,
  • úpravna vody,
  • podtlakový systém,
  • požární zabezpečení budovy a plynového rozvodu.

Logistický areál Kunice - hala A, B, C, D
Další