Testování kvality rukávu

Kvalita výsledného potrubí při použití bezvýkopových technologií, kdy je vložka vytvrzovaná na místě instalace, je závislá nejen na kvalitě materiálu, ale také na správné instalaci. Abychom investorovi doložili kvalitu naší práce a tedy i deklarovanou kvalitu a parametry instalovaného potrubí, provádíme testování vzorků instalovaného potrubí.

Kvalitní rukáv + kvalitní instalace » ověření testem

Testování kvality rukávuZpůsob testování:

  • 5 vzorků ze staveniště (30X25cm) je odebráno těsně po provedení instalace
  • Test:
    • síla staticky relevantní vrstvy
    • celková síla stěny rukávce
    • krátkodobý modul pružnosti (3-bodový test modulu pružnosti)
    • vodotěsnost

Výsledná hodnota je brána jako průměr z 5-ti měření.

Investor od nás obdrží protokol se zkráceným vyhodnocením testů a jako přílohu dokládáme kopii testu přímo z laboratoře.

Příklad výsledku testů:

HODNOTYPOŽADOVANÉDOSAŽENÉVYHOVUJE
Tloušťka staticky relevantní vrstvy 3,0 mm 3,66 mm ANO
Tloušťka stěny rukávce 3,5 mm 4,06 mm ANO
Krátkodobý modul pružnosti 8 400 N/mm2 10 708 N/mm2 ANO

VŠECHNY ZJIŠŤOVANÉ HODNOTY DOSÁHLY POŽADOVANÝCH PARAMETRŮ.

U krátkodobého modulu pružnosti dokonce požadovanou hodnotu překročilo všech pět vzorků, a to o víc než 10%.

Ing. Štěpán Leitner, vedoucí střediska bezvýkopové technologie, T 517 317 534, M 775 738 244, E s.leitner@trasko.cz