Reference

Investor: Armádní servisní, p.o.

Místo: Přáslavice

Rok dokončení: 2015

Popis:

Teplofikace kasáren Přáslavice. Součástí dodávky byl kompletní zdroj tepla – teplovodní plynová kotelna o výkonu 3 800 kW. Dále bylo instalováno 14 předávacích stanic a  3 105 bm předizolovaného potrubí. Součástí díla byla i kompletní dodávka MaR a dispečink.

PŘÁSLAVICE – PLYNOFIKACE A DECENTRALIZACE KOTELEN
Další