Typy tepelných čerpadel

Typy tepelných čerpadelTepelná čerpadla dělíme podle:

 • Media, ze kterého získávají teplo:
  • Tepelná čerpadla země-voda
  • Tepelná čerpadla vzduch-voda
  • Tepelná čerpadla voda-voda
 • Provozních teplot:
  • Nízkoteplotní
  • VysokoteplotníTepelná čerpadla země-voda - VRT

Tepelné čerpadlo země – voda odebírá teplo ze země např. pod povrchem zahrady. Vrty (jeden nebo více) mají průměr 12 až 16cm a hloubku 80-150m. Ve vrtu je uložena plastová sonda naplněná nemrznoucí směsí, která přenáší teplo mezi zemí a tepelným čerpadlem.

+ -
 • stabilní výkon
 • vysoký topný faktor i při extrémně nízkých venkovních teplotách
 • cca o 30 % nižší spotřeba elektřiny, než u tepelných čerpadel vzduch-voda
 • nízké nároky na prostor uvnitř domu
 • možné použit i pro chlazení v letním období
 • vyšší investiční náklady na pořízení vrtu
 • nutné stavební povolení

?

Tepelná čerpadla s vrty se nejlépe hodí do oblastí s tvrdým podložím. Naopak v oblastech, kde se nachází do velké hloubky písky a štěrky, je vrtání obtížnější. Vrty pro tepelná čerpadla jsou prováděny specializovanými firmami, které obvykle zajistí i vyřízení potřebných povolení. Zkušené vrtné firmy vybavené moderní technikou, dokážou vyvrtat vrty bez poškození zahrady a tak je možné instalovat tepelná čerpadla s vrty i u stávajících objektů.

Tepelná čerpadla ZEMĚ-voda: KOLEKTORY

Tepelné čerpadlo odebírá teplo ze zeminy, převážně (98%) ze zeminy nad sebou, ve které je naakumulovaná solární energie. Pro objekt s tepelnou ztrátou 8 kW je dostačující plocha kolektoru kolem 300 m2. Kolektor tvoří potrubí uložené v hloubce cca 1,2 m v roztečích do 1,1 m.

+ -
 • vysoké topné faktory
 • nižší investiční náklady v porovnání s tepelnými čerpadly s vrty
 • požadavek na větší plochu pozemku pro položení potrubí

?

Potrubí pro kolektory se ukládá do výkopů provedených bagrem nebo speciálním rýhovačem, který umožňuje rychlejší realizaci. Výkon který získáme z jednoho m2 je mimo jiné závislý na typu horniny, zvodnatělosti, slunečním svitu pozemku.


Tepelná čerpadla voda-voda

Tepelné čerpadlo odebírající teplo ze spodní nebo z geotermální vody. Voda je obvykle čerpána ze studny do výměníku tepelného čerpadla a následně vrácena zpět do země. Tepelná čerpadla voda/voda lze využít i pro využití odpadního tepla v technologických procesech.

+ -
 • vysoké topné faktory
 • nižší investiční náklady v porovnání s tepelnými čerpadly s vrty
 • využití je možné pouze v lokalitách s dostatkem spodní vody, nebo geotermální vody
 • vyšší náklady na údržbu a servis


 
 ?

Tepelná čerpadla voda/voda je vhodné instalovat ve větších komerčních nebo obecních objektech, kde lze zajistit bezproblémový pravidelný dozor a údržbu celého systému. V rodinných domech je vhodné používat tepelná čerpadla voda/voda pouze v těch lokalitách, kde se v dostatečném množství vyskytuje opravdu kvalitní a snadno dostupná spodní voda.


Tepelné čerpadlo vzduch-voda

Tepelné čerpadlo vzduch/voda, odebírá teplo z venkovního vzduchu. Vzduch je nasáván přímo do tepelného čerpadla a získané teplo je použito pro ohřev vody v topném systému nebo v zásobníku teplé vody.

+ -
 • nízké provozní náklady v porovnání s elektrickým nebo plynovým topením
 • jednoduchá instalace
 • minimálními nároky na prostor
 • nižší investiční náklady než tepelná čerpadla s vrty
 • vhodný pro vytápění sezonních bazénů
 • nižší topný faktor než systémy země/voda při nízkých venkovních teplotách
 • kratší životnost, než tepelná čerpadla země – voda ?

Tepelná čerpadla vzduch-voda dosahují nejlepších úspor, pokud jsou napojena na nízkoteplotní podlahové vytápění.


Nízkoteplotní tepelná čerpadla

Tepelná čerpadla, která jsou vhodná pro nízkoteplotní otopné systémy např. podlahové, stěnové topení, …). Nízkoteplotní systémy pracují při teplotním spádu 45/35 °C a vhodné topné zdroje jsou tepelná čerpadla, kondenzační plynové kotle. Jsou vhodné pro domy, objekty s nižší tepelnou ztrátou (např. novostavby, zateplené starší domy).


Vysokoteplotní tepelná čerpadla

Tepelná čerpadla, která jsou vhodná pro vysokoteplotní otopné systémy (s radiátory). Vysokoteplotní systémy pracují při teplotním spádu 80/60 °C a vhodné topné zdroje jsou např. kotle na tuhá paliva, pelety a konvenční plynové kotle a používají se v objektech s vyšší tepelnou ztrátou (např. starší nezateplené domy).Kontaktujte nás pro návrh tepelného zdroje Vaší budovy a cenovou kalkulaci.

Ing. Martin Řezníček, vedoucí projekce, T 777 738 203, E m.reznicek@trasko.cz