TČ - Jak tepelné čerpadlo funguje?

tepelne cerpadlo funkceTepelné čerpadlo využívá energii odebíranou z vody, země nebo okolního vzduchu. Princip funkce tepelného čerpadla je stejný jako u zařízení, bez kterého by se neobešla v dnešní době již žádná domácnost - chladnička (zatímco se odebírá teplo potravinám uvnitř chladničky, tak kompresor z tohoto tzv. nízkopotenciálního tepla vyrábí teplo, které je do prostoru distribuováno 'černou mřížkou' na zadní straně chladničky).

 

Tepelné čerpadlo funguje na stejném principu, ale s mnohem vyšší účinností a navíc umí dodávat do objektu teplo pro vytápění či ohřev teplé vody jako každý jiný 'tradiční' zdroj tepla.

TČ - Jak tepelné čerpadlo funguje?

Tepelné čerpadlo může odebírat nízkopotenciální teplo z vody (prostřednictvím vody čerpané ze studní), země (prostřednictvím hloubkových vrtů, či plošných kolektorů) nebo okolního vzduchu (prostřednictvím venkovní jednotky).

 

Díky tomuto principu fungování, kdy z 1kW dodané elektrické energie tepelné čerpadlo vyrobí 3 - 4kW tepla, tedy zaplatíme pouze za 1kW dodané elektrické energie. Tepelné čerpadlo je vhodné především do novostaveb s nízkoteplotním vytápěním (podlahové topení, …).

Posuďte sami výhodnost instalace a provozu 'tradičního' zdroje vytápění (plynový kotel), který bývá označován za 'levnější' řešení.

 

Tepelná ztráta objektu 7 kWPlynový kondenzační kotelTepelné čerpadlo vzduch/vodaTepelná ztráta objektu 15 kWPlynový kondenzační kotelTepelné čerpadlo vzduch/voda
Počáteční investice na pořízení zdroje 153 300 Kč 217 300 Kč Počáteční investice na pořízení zdroje 153 300 Kč 295 800 Kč
Roční provozní náklady na vytápění objektu a ohřev TV 21 168 Kč 12 294 Kč Roční provozní náklady na vytápění objektu a ohřev TV 37 138 Kč 22 684 Kč
Roční provozní náklady domácnosti (osvětlení, provoz spotřebičů 15 582 Kč 13 666 Kč Roční provozní náklady domácnosti (osvětlení, provoz spotřebičů 15 582 Kč 13 666 Kč
Roční provozní náklady objektu celkem 36 750 Kč 25 960 Kč Roční provozní náklady objektu celkem 52 720 Kč 36 350 Kč
Návratnost investice oproti 'tradičnímu' řešení (plynový kotel) v letech 5,9 Návratnost investice oproti 'tradičnímu' řešení (plynový kotel) v letech 8,7

výše uvedené ceny jsou orientační k datu 15.2.2015, ceny jsou uvedeny včetně DPH 15%.

Počáteční investice na pořízení plynového kondenzačního kotle zahrnuje náklady na odkouření a zřízení plynovodní přípojky.

Kontaktujte nás pro návrh tepelného zdroje Vaší budovy a cenovou kalkulaci.

Ing. Martin Řezníček, vedoucí projekce, T 777 738 203, E m.reznicek@trasko.cz