Struktura a vlastnosti sanačního rukávce Alphaliner

Rukávec Alphaliner
Rukávec Alphaliner
Rukávec Alphaliner

Konstrukce rukávce Alphaliner je založena na vysoce kvalitních materiálech – ECR sklolaminát a pryskyřice se speciálními vlastnostmi – a propracované technologii výroby. Textilie ze skelného vlákna je rovnoměrně napuštěna pryskyřicí a dále je navinuta v jednotné vzdálenosti po celém obvodu rukávce Alphaliner. Tato bezešvá konstrukce, kterou je Alphaliner charakteristický, vylučuje slabá místa např. ve spojích.

Díky použitým materiálům a technologii výroby je:

  • tloušťka stěny rukávce až o 1/2 menší než u plstěných rukávců při zachování statických i mechanických parametrů – viz. tabulka níže,
  • rychlejší vytvrzení a dlouhou životnost,
  • zajištěna ochrana proti otěru, vysokotlakému čištění a chemickým látkám.

Struktura sanačního rukávce Alphaliner

Struktura sanačního rukávce Alphaliner

  1. Vnější folie - slouží k ochraně proti úniku styrenu, předčasnému vytvrzení na staveništi vlivem slunečního (UV) záření a poškození Alphalineru při vtažení do stoky
  2. Staticky relevantní vrstva - sklolaminátová výztuž napuštěná PE (městská kanalizace) nebo VE (průmyslová kanalizace) pryskyřicí
  3. Protiabrazivní vrstva - vrstva napuštěná z 80% pryskyřicí (min. 0,5 mm). Alphaliner dosahuje pomocí této vrstvy nejvyšší ochrany proti otěru, vysokotlakému proplachu a chemickým látkám.
  4. Vnitřní folie - sklouží k ochraně rukávce proti slepení a poškození při průjezdu UV lamp.

Mechanické vlastnosti rukávce dle DIN EN ISO 178:

Alphaliner 500Alphaliner 1 200
Krátkodobý E-modul
8 200 N/mm2 11 400 N/mm2
Dlouhodobý E-modul
5 250 N/mm2 8 571 N/mm2
Tloušťka stěny
Od 3mm Od 3mm

Porovnání tloušťky rukávců (plstěné/Alphaliner) u stavu potrubí 2:

Charakteristická skupina materiálu4
Plstěný rukávec
12
Alphaliner 500
19
Alphaliner 1200
DN 300 5,6 3,0 3,0
DN 800 14,9 8,0 6,8
DN 1000 18,6 10,3 8,5
Vejce 500/750 16,8 10,0 8,5

Dodržení parametrů sanačního rukávce záleží nejen na použitých materiálech a dodržení technologického postupu při výrobě, ale také na správné instalaci na stavbě .

Proto provádíme testování vzorků ze stavby pro ověření správnosti instalace.

Ing. Štěpán Leitner, vedoucí střediska bezvýkopové technologie, T 517 317 534, M 775 738 244, E s.leitner@trasko.cz