Reference

Investor: Vodohospodářská společnost SITKA, s.r.o.

Místo: Šternberk

Rok dokončení: 2014

Popis:

Sanace kanalizace bezvýkopovou technologií vložkování UV LINER o délce 530m a dimenzi 400 a 500. Staré potrubí jevilo známky opotřebení - koroze, viditelné žebrování a netěsnoti - prorůstající kořeny, netěsné spoje. Statickým výpočtem byla stanovena tloušťka stěny rukávce 6,5mm u Alphalineru 500.