Statický návrh tloušťky rukávce

Statický návrhNa trhu existují dvě metody bezvýkopové technologie, kdy je vložka vytvrzovaná na místě (inverzní a UV liner) . Každá používá jiné typy materiálů s jinými statickými i mechanickými vlastnostmi. Podle deklarovaných parametrů použitého materiálu, lze pro danou stoku s ohledem na její stav a místní podmínky, navrhnout pro každou technologii i materiál přesné tloušťky rukávců.

Zpracování statického návrhu tloušťky rukávce je důležité nejen pro dodržení kvality a dodržení potřebných statických parametrů, ale i pro ekonomickou výhodnost projektu. Správné navržení tloušťky rukávce Vám zajistí dlouhou a bezproblémovou funkčnost stoky, ale i úspory nákladů – nebudete instalovat ani příliš slabou, ani příliš tlustou, a tedy dražší vložku než ve skutečnosti potřebujete.

Kontaktujte nás pro vytvoření statického návrhu tloušťky rukávce.

Ing. Štěpán Leitner, vedoucí střediska bezvýkopové technologie, T 517 317 534, M 775 738 244, bvt@trasko.cz

Pro výpočet používáme vlastní SW.

Stav potrubí 2

Statický návrh tloušťky rukávce
Statický návrh tloušťky rukávce

Pro provedení statického výpočtu potřebujeme zadat tyto parametry (pokud tyto parametry neznáte, postačí monitoring kanalizace):

 • DN
 • Informace o stávajícím stavu kanalizace:
  • pro stav 1 a 2:
   • Stav poškození stávajícího potrubí – (tř. 2 dle ATV-A127)
   • Lokální deformace starého potrubí: 2%
   • Ovalita do: 3%
   • Kruhová mezera mezi rukávem a starým potrubí – 0,5 %
   • Výška hladiny spodní vody x m pod povrchem (výška hladiny spodní vody počítána od spodku potrubí)
  • Stav potrubí 3

   Statický návrh tloušťky rukávce
   Statický návrh tloušťky rukávce
   pro stav 3:
   • Stav poškození stávajícího potrubí – (tř. 3 dle ATV-A127)
   • Lokální deformace starého potrubí: (v %)
   • Ovalita do: (v %)
   • Kruhová mezera mezi rukávem a starým potrubí – 0,5 %
   • Výška hladiny spodní vody x m pod povrchem (výška hladiny spodní vody počítána od spodku potrubí)
   • Výška krytí potrubí x m (výška zeminy nad potrubím počítána od horní stěny potrubí)
   • Druh okolní zeminy-zásyp dle ATV-A127 – (skupina x)
   • Modul tuhosti zeminy obsypu x N/mm²
   • Dopravní zatížení: x (např. komunikace s těžkým zatížením D 400)

Výsledkem statického výpočtu je navržení tloušťky určitého rukávce s danými parametry pro konkrétní stoku, její stav a místní podmínky.

Příklad statického návrhu rukávce ZDE.

Ing. Štěpán Leitner, vedoucí střediska bezvýkopové technologie, T 517 317 534, M 775 738 244, E s.leitner@trasko.cz