Reference

Investor: STARTECH spol. s r.o.

Místo: Rosice u Brna

Rok dokončení: 2017

Popis:

Realizaci Výrobního areálu STARTECH FAB2, Rosice u Brna – II. etapa, v rozsahu:

  • ZTI, UV, vodního chlazení a MaR prostřednictvím 4 ks tepelných čerpadel země / voda o chladícím výkonu 4x 31,4 kW, celkem 125,6 kW a topném výkonu 4 x 43,6 kW, celkem 174,4 kW, kdy primární okruh je tvořen 24 ks vrtů o hloubce 100 m a celková délce vrtů 2 400 m
  • přímé chlazení VRV pomocí jednotek o chladícím výkonu 3x 42,6 kW a 1x 18,3 kW, celkem 146,1 kW a tepelném výkonu 3x 42,7 kW a 1x 18,5 kW, celkem 146,6 kW
  • areálový vodovod
  • kanalizace dešťová a splašková vč. ČOV a retenční nádrže
  • zemní práce

Celkový rozsah dodávky 24mil. Kč.

STARTECH FAB2 Rosice
Další