Reference

Investor: Svazek obcí Šlapanicko

Místo: Prace

Rok dokončení: 2006

Popis:

Kompletní realizace splaškové kanalizace, 2 x čerpací stanice, výtlak na ČOV, gravitační kanalizace v obci vč. veřejných kanalizačních přípojek

Splašková kanalizace Prace
Další