Zapojení solárního systému

Dobře navržený a instalovaný solární systém znamená dobře fungující solární systém. Svěřte se proto do rukou odborníků společnosti TRASKO – máme vlastní projekční, montážní i servisní kapacity.

Základní komponenty solárního systému jsou:

  • Sluneční kolektor
  • Akumulační nádrž
  • Solární čerpadlová skupina: oběhové čerpadlo, pojistný ventil, průtokoměr, zpětná klapka, plnicí armatury, expanzní nádoba
  • Nemrznoucí solární kapalina


Solární kolektor

Sluneční kolektor zachytí sluneční záření a přemění jej na teplo, které prostřednictvím nemrznoucí solární kapaliny odvede do akumulační nádrže.

Akumulační nádrž

Akumulační nádrž je pro každý typ zapojení solárního systému (ohřev vody, přitápění, bazén) různá. V akumulační nádrži je vždy instalován dodatečný zdroj energie – elektrické topné těleso.

Aby bylo možno přenášet teplo z kolektorů do zásobníku, musí být součástí každého solárního systému oběhové čerpadlo, které zajišťuje cirkulaci solárního okruhu. Oběhové čerpadlo je součástí solární čerpadlové skupiny, ve které jsou další nutné komponenty solárního okruhu - pojistný ventil, průtokoměr, zpětná klapka, plnicí armatury, atd.

Oběhové čerpadlo

Do čerpadlové skupiny je také zapojena solární expanzní nádoba. Jelikož solární systém může zásobník nahřát i na teploty kolem 90°C, je nutné na výstup teplé vody ze zásobníku nebo akumulační nádrže instalovat termostatický směšovací ventil, který udržuje výstupní teplou vodu na bezpečných teplotách.

Ing. Martin Řezníček, vedoucí projekce, T 777 738 203, E m.reznicek@trasko.cz