Solární systémy pro bytové domy

Velkoplošné solární systémy

Konkrétní realizace solárních systémů pro bytové domy z poslední doby dokazují, že je možné při kvalitním návrhu a systému dosáhnout velmi rychlé návratnosti investice (5-10 let), kdy úspory nákladů na přípravu teplé vody dosahují 25-45 % (při kombinaci fasádních a střešních kolektorů až 80 %).

Velkoplošné solární systémy jsou vhodné i bez dotací!

Solární kolektory pro bytové domy

Solární systém pro bytové domy je výhodnější investice v porovnání se solárními systémy pro rodinné domy. Vyplývá to z povahy fungování solárního systému a bytového domu. Solární systém v letním období produkuje více energie, než je možné např. 4-člennou rodinou spotřebovat. Odběr teplé vody je realizován ve stejném období dne – večer. V bytovém domě díky větší spotřebě teplé vody i v průběhu dne (senioři) lze energii získanou solárním systémem lépe využít. Úspory nákladů jsou tedy v bytovém domě větší než u rodinného domu.

Každý dům má pro návrh dobře fungujícího solárního systému jiné potřeby a podmínky, proto je důležité, aby solární systém navrhoval tým profesionálních projektantů!

Firma TRASKO má vlastní projekční oddělení se zkušenostmi z mnoha aplikací solárních systémů. Máte-li zájem o solární systém, je prvním krokem zpracování studie, kterou vám naši odborníci vypracují ZDARMA.

Využití: Bytové domy, centrální kotelny a výtopny, rekreační zařízení a hotelové komplexy, nemocnice a sociální ústavy, školy a školky, průmyslové podniky - hygiena zaměstnanců, kuchyně a jídelny, teplo pro technologické účely, lázně a bazény

Ing. Martin Řezníček, vedoucí projekce, T 777 738 203, E m.reznicek@trasko.cz