Solární systémy

Solární systémy se v podmínkách České republiky používají pro přípravu teplé vody, přitápění a ohřev vody v bazénu. Solární systém je vhodný nejen pro rodinné a bytové domy, ale i pro podniky a instituce. Podmínkou dosažení co nevyšších úspor je správně navržený systém, odborná instalace a výběr kvalitních solárních kolektorů od renomovaných výrobců, správný sklon a umístění kolektorů. Důležité je také správné nastavení regulačních prvků. Většina solárních systémů je tlaková, je ale také možno instalovat systémy beztlaké.

Solární systémy mají životnost 25 – 30let.

Solární systémy pracují na principu přeměny sluneční energie na teplo. Takto získané teplo přenesou pomocí teplonosné kapaliny do akumulační nádrže, která dále tepelnou energii předá do systému ohřevu vody nebo topení. Tyto solární systémy se nazývají fototermické a dokáží přeměnit slunečního záření na teplo s až 80% účinností (celoroční průměrná účinnost včetně zimy bývá cca 50-60%).

Ing. Martin Řezníček, vedoucí projekce, T 777 738 203, E m.reznicek@trasko.cz