Reference

Investor: Škoda auto

Místo: Mladá Boleslav

Rok dokončení: 2012

Popis:

Kanalizace v areálu je umístěna pod hlavními výrobními budovami s nepřetržitým provozem a odstávkou výroby by docházelo k velkým finančním ztrátám. Navíc některé části kanalizací byly pod hladinou spodní vody a docházelo zde k velkým přítokům balastních vod. Tyto přítoky byly provedením sanačních prací znemožněny. Celá akce byla rozdělena do dvou etap, a díky použití bezvýkopové technologie UV LINER, byla realizována za provozu, bez nutnosti jeho omezení nebo zavedení celozávodní dovolené.