Reference

Investor: STRABAG a.s.

Místo: Lipovka

Rok dokončení: 2015

Popis:

Kompletní realizace infrastruktury a venkovních instalací na akci SIMOLDES RYCHNOV NAD KNĚŽNOU.

 

Předmětem dodávky venkovní infrastruktury bylo:

  • Dešťová kanalizace
  • Splašková kanalizace
  • Retenční nádrže
  • Přípojka a rozvody vodovodu
  • Požární vodovod
  • Čerpací stanice splaškových a dešťových vod

 

Předmětem dodávky vnitřních rozvodů bylo:

  • Plynová kotelna o výkonu 255 kW
  • Kompletní zdravoinstalace
  • Kompletní rozvody ÚT
  • Rozvody plynu

SIMOLDES RYCHNOV NAD KNĚŽNOU
Další