T 517 317 517

Servis zařízení REFLEX a PNEUMATEX, revize tlakových nádob

servis zařízení reflex a pneumatex, revize tlakových nádob

TRASKO, a.s. provádí servis zařízení na udržování tlaku, dopouštění a odplynění vytápěcích soustav:

  • REFLEX: Variomat, Servitec, Magcontrol, Reflexomat, Gigamat
  • PNEUMATEX: Transfero, Compresso, Pleno, Vento

Ve středních a velkých kotelnách používáme k udržování tlaku automatické stanice, které slouží nejen k udržování tlaku, ale dokáží i dopouštět a odplyňovat topnou soustavu. Odplynění soustavy je důležité pro odstranění vzduchu (dusík a kyslík) z topné vody - kyslík způsobuje korozi, dusík zavzdušnění radiátorů.

SERVISNÍ DISPEČINK: T 517 317 517, E servis@trasko.cz

 

REvize tlakových nádob

TRASKO, a.s. provádí revize tlakových nádob dle ČSN 69 0012.REVIZE TLAKOVÝCH NÁDOB

Rozsah služeb

  • Výchozí revize tlakových nádob
  • Provozní revize tlakových nádob
  • Vnitřní revize tlakových nádob
  • Tlakové zkoušky a zkoušky těsnosti
  • Pasporty tlakových nádob
  • Zaškolení obsluhy tlakových nádob


Revize a zkoušky zajišťujeme u těchto vyhrazených zařízení:

  • bojlery a protiproudé ohřívače
  • expanzomaty membránové nebo expandéry
SERVISNÍ DISPEČINK: T 517 317 517, E servis@trasko.cz