Sanace kanalizace technologií UV LINER

UV LINERSanace kanalizace bezvýkopovou technologií UV LINER je rychlá, bezstarostná a trvalá metoda obnovy kanalizace, kdy v poškozeném potrubí vznikne nové, plně staticky únosné potrubí s životností 50let.

Technologie UV LINER je založena na unikátní konstrukci sanačního rukávce Alphaliner a inovativní technologii UV tvrzení , kdy je možné sanovat až 300m/den bez jediného kopnutí a kanalizace může být uvedena do provozu okamžitě po instalaci.

Doba přípravy stavby pomocí UV LINER je velmi krátká, protože pro započetí sanace kanalizace není třeba:

 • projekt, stačí pouze monitoring kanalizace!
 • stavební povolení, ani ohláška!
 • žádné uzavírky komunikací, objízdné trasy, …!

Výhody technologie UV LINER:

 • Sanací vznikne nové sklolaminátové potrubí s výbornými statickými i mechanickými parametry
 • Zachování dimenze starého potrubí - minimální zmenšení dimenze
 • Životnost minimálně 50let
 • Až o ½ tenší sanační rukávec při zachování statických i mechanických parametrů v porovnání s plstěnými rukávci
 • Velmi rychlá instalace – až 300m/den, okamžité zprovoznění sanovaného potrubí
 • Velmi krátká přípravná fáze projektu - žádné stavební povolení, objízdné trasy, projekty, …
 • Čistě a v klidu – žádné kopání a odvoz zeminy, prašnost, bláto, minimální hlučnost,
 • Bez problémů – žádné narušení povrchu komunikací, ostatních sítí
 • Minimální omezení dopravy
 • Flexibilita stavby – sanační rukáv je možné skladovat 6 měsíců a přizpůsobit tak podmínkám stavby (počasí, zdržení, …)

Výhody technologie UV LINER - porovnání s inverzní technologií

Ing. Štěpán Leitner, vedoucí střediska bezvýkopové technologie, T 517 317 534, M 775 738 244, s.leitner@trasko.cz