Reference

Investor: Vodohospodářské zařízení Šumperk

Místo: Šumperk

Rok dokončení: 2014

Popis:

Realizovali jsme opravu kanalizace v Šumperku, kdy v rámci úseku 18m pod křižovatkou  byl přechod z dimenze DN 500 na dimenzi DN 600. Pro tuto opravu jsme použili speciální sanační skelný rukáv nasycený PE pryskyřicí přímo objednaný na míru dané roury. Statickým výpočtem byla navržena tloušťka stěny: 6mm     
Standardně by bylo nutné v místě přechodu vytvořit šachtu, ale díky tomuto speciálnímu rukávu bylo možné realizovat bezvýkopově.