Projekty a inženýrská činnost

Moderní projekční kancelář zajišťuje zpracování projektů všech oborů technických zařízení budov (TZB) a dopravních a inženýrských staveb (DIS) na všech stupních projektové dokumentace.

Velkou výhodou projekce TRASKO je pro investory využití zkušeností ze staveb v projektech a komplexnost zpracované projektové dokumentace - všechny obory TZB a DIS z jediné projekční kanceláře.

Rozsah zpracovávané projektové dokumentace:

  • projekty pro stavební povolení,
  • výběr zhotovitele (tendry),
  • realizační dokumentace,
  • autorský a technický dozor na stavbě.

Tým zkušených odborníků pod vedením autorizovaných inženýrů ČKAIT pracuje s nejnovějšími verzemi programů ACAD s nástavbami TZB – CADKON a PROTECH.

Dlouhodobě spolupracujeme a můžeme doporučit projekční firmy z oblastí:

  • architektonická a stavební řešení staveb,
  • vizualizace staveb,
  • statika staveb,
  • požární ochrana staveb,
  • geologický průzkum,
  • hlukové studie,
  • rozptylové studie a odborné posudky,
  • vzduchotechnika,
  • elektroinstalace, měření a regulace

Ing. Martin ŘEZNÍČEK, vedoucí projekce, T 517 317 560, M 777 738 203, E m.reznicek@trasko.cz