Přípojky voda, kanalizace, plyn

Zajišťujeme projektovou dokumentaci přípojek kanalizačních, vodovodních a plynovodních pro všechny typy obytných, administrativních budov, výrobních a skladových objektů.

Máte-li zájem o vypracování projektu, kontaktujte:

Jan PALLA, zástupce vedoucího projekce, T 517 317 562, M 775 738 242, E j.palla@trasko.cz

 

Místně příslušný stavební úřad povoluje stavbu přípojek:

 

 • územním souhlasem,
 • územním rozhodnutím,
 • ohlášením stavby,
 • jako součást stavebního povolení připojovaného objektu.

Průběh projektových prací na projektové dokumentaci přípojky:

 • prověření umístění všech inženýrských sítí vyskytujících se v místě plánované stavby u příslušných správců,
 • návštěva místa realizace přípojky a zaměření místa vedení přípojky,
 • upřesnění detailů realizace s investorem v součinnosti se správcem příslušné sítě,
 • vypracování projektové dokumentace,
 • zajištění vyjádření všech dotčených orgánů a majitelů dotčených pozemků,
 • vyplnění žádosti o vydání příslušného povolení stavby (územního souhlasu, rozhodnutí, ...),
 • podání žádosti na příslušný stavební úřad (dle dohody s investorem).


TRASKO, a.s. zajišťuje také realizaci přípojek - více informací ZDE