Kogenerační jednotky

TRASKO, a.s. zajišťuje jak projekt kogenerační jednotky, tak celého systému vytápění a přípravy teplé vody, ale i dodávku a montáž.

Od roku 2012 jsme nainstalovali 16 ks kogeneračních jednotek o celkovém el. výkonu 15 474kWe a tepel. výkonu 17 500kWt.


Kogenerační jednotka

Co je kogenerační jednotka?

Kogenerace je kombinovaným zdrojem tepla a elektřiny. Při procesu kogenerace je smysluplně využito odpadní teplo, jež vzniká při výrobě elektřiny.

Kogenerační motor (např. na zemní plyn) roztáčí generátor. Dochází k přeměně mechanické točivé energie na energii elektro-magnetickou. Tedy k výrobě elektrického proudu. Teplo, které motor produkuje, je prostřednictvím kapaliny předáváno do výměníku a dále využito na topení a ohřev vody – přímo do systému a/nebo do akumulačního zásobníku.

Proč je kogenerace výhodná?

  • Díky využití odpadního tepla při výrobě elektřiny k vytápění nebo ohřevu teplé vody nemusí být toto teplo vyrobeno v jiném zdroji – úspora paliva (nákladů)
  • Snížení množství emisí CO2
  • Za každou vyrobenou kilowatthodinu elektřiny dostane provozovatel kogenerační jednotky příspěvek na elektřinu z kogenerace.

Komu se kogenerace vyplatí?

Kogenerace se vyplatí všude tam, kde je zajištěn odběr tepla, případně chladu. Jedná se především o:

  • Hotely, penziony, ubytovny
  • Domovy důchodců, ústavy sociální péče, nemocnice a kliniky
  • Bytové komplexy
  • Kryté plavecké bazény, aquaparky, lázeňská zařízení, fitness centra
  • Školy, kancelářské budovy, hypermarkety a obchodní domy
  • Zemědělské podniky, pivovary, zoologické zahrady, průmyslové podniky, prádelny, sídlištní výtopny, komfortní rodinné domy a další

Ing. Martin ŘEZNÍČEK, vedoucí projekce, T 517 317 560, M 777 738 203, E m.reznicek@trasko.cz