Dopravní a inženýrské stavby

Projektujeme dopravní a inženýrské stavby s důrazem na dlouholeté zkušenosti získané při stavbách. Zpracujeme projekty výstavby nových a rekonstrukce stávajících vodovodů, kanalizací, teplovodů a plynovodů ve všech stupních dokumentace. V případě komplikovanějšího projektu nabízíme zpracování studie proveditelnosti, která vezme do úvahy všechny potřebné technické parametry a vybere pro zákazníka optimální řešení jak z hlediska investičních, tak provozních nákladů.

Projektujeme:

  • přípojky vodovodní, kanalizační, plynovodní,
  • vodovody,
  • kanalizace a ČOV,
  • sanace kanalizace UV LINER,
  • plynovody,
  • teplovody,
  • protlaky,
  • pozemní komunikace,
  • veřejné osvětlení.

Jan PALLA, zástupce vedoucího projekce, T 517 317 562, M 775 738 242, E j.palla@trasko.cz