Realizace přípojek

Zajišťujeme instalaci vodovodních, kanalizačních a plynovodních přípojek.

K realizaci přípojky si s sebou přineste:

  • projektovou dokumentaci (pokud projektovou dokumentaci nemáte, kontaktujte naše projekční oddělení),
  • stavební povolení,
  • vyjádření správců dotčených sítí (např. O2, RWE, VaK, ...)

 

Miroslav SRNA, vedoucí střediska TZB, inženýrské sítě, T 517 317 522, M 777 738 208, E m.srna@trasko.cz