Reference

Místo: Brno

Rok dokončení: 2018

Popis:

Přeložka areálového plynovodu ocel DN 400 za plynovod PE 225.

Přeložka areálového plynovodu Brno