Reference

Investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR

Místo: Pravíkov

Rok dokončení: 2015

Popis:

Sanace propustku pod silnící I34 - Pravíkov, technologií UV LINER. Celková síla stěny rukávce byla statickým výpočtem stanovena na 10,5mm.