Použití technologie

Kruhový profil

Použití technologie

Tlamový profil

Použití technologie

Veičitý profil

Použití technologie

Použití bezvýkopové technologie UV LINER:

 • DN 150 – DN 1200
 • kruhový, tlamový, vejčitý profil
 • průmyslové, splaškové, dešťové kanalizace
 • vhodné i pro částečně nebo úplně staticky neúnosné potrubí

Zejména jsou vhodné pro sanaci kanalizace umístěné:

 • pod centry měst
 • pod historickými centry
 • ve větší hloubce - cca 2,5m a více
 • pod dopravními tepnami
 • v průmyslových závodech
 • pod nově položenými povrchy komunikací
 • pod budovami
 • pod nepřístupnými pozemky

Ing. Štěpán Leitner, vedoucí střediska bezvýkopové technologie, T 517 317 534, M 775 738 244, E s.leitner@trasko.cz