Popis postupu prací

Postup sanace kanalizace technologií UV LINER

  1. Příprava stoky –před sanací je nutné stoku vyčistit a v případě potřeby frézovacím robotem odstranit v potrubí veškeré překážky (předsazené přípojky, nálitky, kořenové vrůsty)
  2. Monitoring 1: kontrola stavu potrubí TV kamerou a zaměření přípojek
  3. Příprava instalace: fólie sloužící k ochraně proti poškození rukávce při jeho vtahování do kanalizace je vtažena do stoky
  4. Vtažení sanačního rukávce: pomocí navijáku je sanační rukávec, který je na staveniště přivezen již nasycený, v požadované délce, tlouště stěny a dimenzi, vtažen do stoky
  5. Umístění UV lamp: světelný řetězec UV lamp s kamerou je umístěn do sanačního rukávce,
  6. Tlakování sanačního rukávce: rukávec je uzavřen packery a natlakován tak, aby přilnul ke stávajícímu potrubí. Tlak je 250 – 600mbar dle dimenze potrubí.
  7. Monitoring 2: Pomocí kamery na UV lampách je provedena kontrola polohy a správnost natažení rukávce
  8. Vytvrzování: působením UV záření na nasycenou vložku dochází k reakci pryskyřice a její vytvrzení, kdy takto vznikne nové potrubí. Celý proces je řízený počítačem na základě informací z čidel umístěných na soustavě UV lamp. Rychlost tvrzení je cca 0,1 – 1,2 m/min dle dimenze potrubí a tloušťce stěny.
  9. Zapravení a napojení přípojek: konce rukávce jsou v šachtě zapraveny a pomocí frézovacího robota je provedeno otevření přípojek. V případě potřeby jsou přípojky opraveny kloboukem nebo injektáží.
  10. Monitoring 3: pomocí TV kamery je provedena kontrola správnosti instalace a vytištěna kompletní dokumentace

Pomocí technologie UV LINER je možné instalovat až 300m/den.

Video z konkrétní opravy kanalizace technologií UV LINER.

Ing. Štěpán Leitner, vedoucí střediska bezvýkopové technologie, T 517 317 534, M 775 738 244, E s.leitner@trasko.cz