Reference

Investor: Město Písek

Místo: Písek

Rok dokončení: 2015

Popis:

Oprava kanalizace vejčitého profilu 500/750 na ulici Harantova v Písku. Celková síla rukávce byla stanovena statickým výpočtem na 8,4mm. Napojení přípojek na kanalizační řád bylo provedeno zednickým způsobem.