Reference

Investor: Penčice - sanace DN 400

Místo: VaK Přerov

Rok dokončení: 2012

Popis:

Oprava kanalizace technoligí UV LINER DN 400. Původní kanalizace byla porušena a únik splaškových vod znečistil spodní vody.