Dotazník k vypracování PENB

Dotazník k vypracování PENB je možné stáhnout zde, nebo je možné vyplnit formulář který je uveden níže.

Objednatel prohlašuje, že veškeré uvedené údaje a dodané podklady jsou aktuální a reálný stav odpovídá (bude odpovídat) dodané projektové dokumentaci.

Informace o objednateli

Jméno/název firmy
Telefon E-mail
IC (pouze firmy)
Adresa/sídloUlice a č. domu
Obec PSČ

Podklady dodám  
Podklady jsou  

Objednatel je i vlastníkem budovy  

V případě, že fakturační adresa je jiná než adresa objednatele vyplňte:

Jméno/název firmy
Telefon E-mail
IC (pouze firmy)
Adresa/sídloUlice a č. domu
Obec PSČ

Informace o objektu

Objekt    
Záměr
Počet podlaží včetně
obytného podkroví či suterénu
   
Rok výstavby
Katastrální území
Adresa/sídloUlice a č. domu
Obec PSČ

Vytápění – zdroj tepla
Větrání  
Chlazení  
Plánuji doplnit systém
topení a ohřevu vody o:


Počet osob v objektu/
předpokládaný
Mám zájem o konzultaci a návrh
efektivního způsobu vytápění
 
Mám zájem o zpracování
projektové dokumentace
Přiložte tyto dokumenty:

 1. Plán situace stavby
 2. Z technické části projektové dokumentace:
  • Technická zpráva
   Tato zpráva má obsahovat:
   • popis způsobu vytápění a ohřevu TUV, vč. hlavních technických parametrů (použité palivo, výkony a příkony zdroje tepla v kW, objem případných zásobníků v litrech)
   • a - bude-li instalováno - nucené větrání
   • popis vzduchotechnického zařízení, vč. hlavních technických parametrů (účinnost rekuperace tepla, použití zemního (příp. solankového) výměníku k předehřevu vzduchu, typ a výkon případného ohřívače vzduchu, typ protimrazové ochrany)
 3. Z architektonické a stavebně-technické části projektové dokumentace:
  • Technická zpráva
  • Půdorys jednotlivých podlaží (vč. případného suterénu)
  • Řezy
  • Pohledy
  Tyto podklady mají obsahovat:
  1. Skladba podlah, stěn, stropních a střešních konstrukcí
  2. Typ oken (svislých a střešních), balkonových a vchodových dveří (plastových, dřevěných, hliníkových, dřevo-hliníkových a jejich zasklení /dvojsklo, trojsklo/ s náplní vzduchu, argonu nebo kryptonu)
 4. Faktury za spotřebu energií (plyn, voda, elektřina) za poslední 3 roky

Přiložené dokumenty (v archivu ZIP):