Reference

Investor: P3 Parks, s.r.o.

Místo: Praha, Horní Počernice

Rok dokončení: 2018

Popis:

Kompletní realizace infrastruktury a vnitřních rozvodů na akci logistický park P3 Horní Počernice - haly L, M, N.

 

Předmětem dodávky venkovní infrastruktury bylo:

  • Dešťová kanalizace včetně ORL a vsakovacích galerií (retencí)
  • Splašková kanalizace včetně čerpací stanice
  • Pitný a požární vodovod
  • Plynovod a plynovodní přípojky
  • Přeložka plynovodu
  • Požární nádrž

 

Předmětem dodávky vnitřních rozvodů bylo:

  • Plynová kotelna o výkonu 50kW
  • Kompletní dodávka a montáž zdravotně technické instalace
  • Kompletní dodávka a montáž rozvodů ÚT
  • Kompletní dodávka a montáž rozvodů plynu

P3 Park Horní Počernice – HALY M, N, L
Další