Reference

Investor: P3 Parks, s.r.o.

Místo: Praha, Horní Počernice

Rok dokončení: 2018

Popis:

Kompletní realizace infrastruktury a vnitřních rozvodů pro haly IX, X.

 

Předmětem dodávky venkovní infrastruktury bylo:

 • Dešťová kanalizace včetně ORL
 • Splašková kanalizace včetně čerpací stanice
 • Pitný a požární vodovod vč. přípojek a vodoměrných šachet
 • Plynovod a plynovodní přípojka
 • Otevřené akumulační a vsakovací objekty

 

Předmětem dodávky vnitřních rozvodů bylo:

 • Plynové kotelny o výkonu 70 kW a tří kotelen o výkonu 24kW
 • Kompletní dodávka a montáž zdravotně technické instalace
 • Kompletní dodávka a montáž rozvodů ÚT
 • Kompletní dodávka a montáž rozvodů plynu

   

P3 Park Horní Počernice – HALY IX, X
Další