T 517 317 517

Opravy, záruční a pravidelný servis tepelných čerpadel

Vaše tepelné čerpadlo je v poruše? Nevíte si rady s nastavením, chcete optimalizovat chod Vašeho čerpadla? Kontaktujte nás!

 

SERVISNÍ DISPEČINK: T 517 317 517, E servis@trasko.cz

Provádíme servis téměř všech tepelných čerpadel dodávaných na trh – Buderus, Danfoss, Rotex, Stiebel - Eltron a dalších.

Pravidelnou servisní kontrolu tepelných čerpadel je nutné provádět 1x ročně, a to nejlépe v letním období, kdy je tepelné čerpadlo využíváno jen minimálně, k ohřevu TUV. Pravidelnými prohlídkami autorizovanou servisní firmou prodlužejete životnost zařízení a máte jistotu jeho funkčnosti. Dále je možné provést zhodnocení topné sezony a případně upravit chod a parametry, aby účinnost a efektivnost zdroje dosahovala maximálních hodnot.

servis tepelneho čerpadla

Co je obsahem pravidlené servisní prohlídky:

 • Kontrola elektročásti:
  • kontrola bezpečnostních prvků, pojistek, stykačů a relé, dotažení el. přívodů, kontrola kabeláže, pojistek a další,
  • kontrola funkce a stavu ovládacích prvků a signalizace poruchových stavů.
 • Kontrola mechanické části:
  • kontrola nastavení a upevnění jednotlivých čstí, čerpadel, ložisek a funkce systému,
  • čištění filtrů, kontrola průchodnosti výměníků (čištění výměníků je pak na objednání).
 • Chladící okruh:
  • kontrola vizuální, kontrola těsnosti, dotažení spojů, testování chladiva, kontrola množství chladiva, nastavení a kontrola presostatů.
 • Regulace:
  • kontrola a testování regulace, testování výstupních hodnot, funkční zkouška s měřením parametrů,
  • úprava nastavení - dle požadavku.
 • Topný okruh:
  • kontrola tlaku, množství a kvality vody v systému, kontrola armatur, těsnosti spojů, ventilů apod., vyčištění filtru,
  • funkční zkouška.

Pravidelnou kontrolou a servisem předcházíte předčasnému opotřebení a nenávratné ztrátě výkonu tepelného čerpadla.

SERVISNÍ DISPEČINK: T 517 317 517, E servis@trasko.cz