Reference

Investor: Město Rožnov pod Radhoštěm

Místo: Rožnov pod Radhoštěm

Rok dokončení: 2013

Popis:

Bezvýkopová oprava kanalizace technologií UV LINER včetně zapravení napojení přípojek injektáží. Betonová kanalizační trouba DN 300, 266m s porušením korozí a vlásečnicovými trhlinami byla opravena, a tím se prodloužila životnost stoky o dalších min. 50 let. Napojení 16ks přípojek bylo opraveno pomocí injektáže.