Reference

Investor: SOMERSTON OLYMPIA CZ, s.r.o.

Místo: Brno

Rok dokončení: 2013

Popis:

Kompletní dodávka prací HTU,  inž. sítě, vodovod, dešťová kanalizace, splašková kanalizace, odlehčovací komora, čerpací stanice, odlučovače ropních látek. Kompletní dodávka vnitřní instalace, kotelna, ÚT, rozvody chlazení, chladící věže. Návrh provozních úsporných opatření, pasport objektu OC Olympia Brno.

OLYMPIA Brno
Další