Reference

Investor: Obříství Development s.r.o.

Místo: Obříství

Rok dokončení: 2014

Popis:

Kompletní infrastruktura pro 62 rodinných domů - vodovod, tlaková splašková kanalizace, dešťová kanalizace včetně zasakovacích galerií, plynovod, dopravní komunikace, protihluková zeď.

Obříství infrastruktura pro RD
Další