Reference

Investor: Nemocnice Uherské Hradiště

Místo: Uherské Hradiště

Rok dokončení: 2008

Popis:

Modernizace kotelny a rozvodu tepla - plynová kotelna, rozvody tepla, vytápění budov, zdroj páry

Nemocnice Uherské Hradiště