T 517 317 517

Nejčastější příčiny poruchy plynového kotle

Většina závad plynových kotlů jsou drobné poruchy, které nevyžadují okamžitý havarijní zásah. Pokud nemá porucha zásadní vliv na provoz kotle a bezpečnost obyvatel, stačí si domluvit standardní návštěvu servisního technika. Vždy ale posouzení závažnosti poruchy konzultujte telefonicky. Kontaktujte nás!

SERVISNÍ DISPEČINK: T 517 317 517, E servis@trasko.cz

Nejčastější příčinou poruchy plynového kotle jsou:

  • Zavřený uzávěr přívodu plynu.
  • Nefunkční baterie v prostorovém termostatu.
  • Nefunkční elektrická zásuvka u plynového kotle.
  • Použití rozdvojky v elektrické zásuvce u plynového kotle, která způsobuje otočení fází.
  • Nedostatečné množství vody v uzavřeném oběhu ústředního topení.


Při běžném provozu v topné sezoně se můžete setkat i s dalšími typy závad.

Jedním z příkladů je zanesený výměník kotle. Důvody zaneseného výměníku může být několik:

  • Nízký tah komína – základem pro správné hoření je dobrý tah v komíně. Tah v komíně omezuje např. použití kolen na kouřovodu, nízký příp. zanesený komín.
  • Vysoká prašnost prostředí – nasáváním vzduchu z prostředí, kde je velká prašnost (např. město, blízkost továren, ale i přítomnost koberců…), je také jedním z důvodů zanesení kotle.
  • Zanedbaný servis – při pravidelném servisu je jednou z činností i vyčištění výměníku kotle. Proto je dobré servis kotle nezanedbávat a alespoň 1x za 2 roky servis kotle zadat oprávněné osobě
  • Nedostatečný přísun vzduchu - pro řádný provoz plynového kotle je nezbytný dostatečný přívod vzduchu. Jedná se o standardní fyzikální zákony, kdy oheň pro hoření potřebuje přísun vzduchu. Např. při výměně starých oken a dveří za nová, lépe těsnící, je vhodné přísun vzduchu zkontrolovat. V žádném případě neucpávejte otvory pro přívod vzduchu, které Vám udělal instalatér!
  • Porucha ventilátoru pro odtah spalin


Zanesený výměník
kotle může způsobit únik oxidu uhelnatého do místnosti a v krajním případě může způsobit i smrt. Nové spotřebiče ale mají bez výjimky pojistku, která v případě, že spaliny odcházejí do místnosti, odstaví spotřebič z provozu. Takže kotel „pouze“ nefunguje.

Míra zanesení výměníku také výrazně snižuje účinnost kotle a zvyšuje spotřebu a tedy i náklady na topení a to i o 10-50%. Pokud je výměník zanesený, nevytváří se ve spalovací komoře dostatečný podtlak a přichází do ní menší množství vzduchu než je třeba pro dokonalé spálení paliva. Výsledkem je zhoršení spalování a tomu odpovídající zvýšení množství plynu potřebného pro získání požadovaného množství tepla.


Závady a havárie plynových kotlů
jsou nepříjemnou záležitostí zvláště v chladném období, kdy na provozu plynového kotle a vytápění závisí obyvatelnost vytápěného objektu. Těmto závadám lze předcházet pravidelným servisem především právě v období, kdy plynový kotel není v provozu a vytíženost servisních organizací je nižší (březen – srpen).Kontaktujte nás!

SERVISNÍ DISPEČINK BRNO, VYŠKOV: T 517 317 517, E servis@trasko.cz