T 517 317 517

Nejčastější poruchy klimatizací

Klimatizace je v poruše? Nechladíte? Netopíte? Pomůžeme Vám najít závadu! Kontaktujte nás!

 

SERVISNÍ DISPEČINK: M 517 317 517, E servis@trasko.cz


Klimatizace v poruše? Pomůžeme s diagnostikou:

 1. Klimatizace nejde zapnout - Zkontrolujte zapojení do elektřiny (zásuvka, jistič). Správný přívod proudu do klimatizace by měla indikovat svítící LED dioda (operation). Zkontrolujte, popřípadě vyměňte baterie v dálkovém ovladači. Pokud jsou obě podmínky splněny a klimatizaci není stále možné zapnout, kontaktujte náš servisní dispečink.
 2. Vnitřní jednotka fouká, ale nechladí - Zkontrolujte, zda je na klimatizaci nastaven režim chlazení. Pokud je toto v pořádku, může být problém v nedostatku chladiva nebo je silně znečištěn výměník tak, že nedochází k předávání tepla (chladu). Pro odstranění závady, kontaktujte náš servisní dispečink.
 3. Klimatizace vyhazuje elektřinu - Došlo k poškození elektroinstalace nebo kompresoru. Kontaktujte náš servisní dispečink.
 4. Z vnitřní jednotky kape voda - Důvodem může být ucpaný nebo poškozený odvod kondenzátu nebo nefunguje čerpadlo pro odvod kondenzátu. Pro odstranění problému kontaktujte náš servisní dispečink.
 5. Vnitřní jednotka zapáchá - Důvodem může být špatný odvod kondenzátu, znečištěné filtry, … Servisní technik klimatizaci vyčistí a dezinfikuje.
 6. Vnitřní jednotka je obalena ledem:
  • režim chlazení LÉTO – mohlo dojít k zanesení výměníku nebo úniku chladiva, které vedlo k poklesu teploty v chladivovém okruhu. Závadu musí odstranit odborná servisní firma.
  • režim topení ZIMA - venkovní teplota vzduchu poklesla pod + 5 °C a u klimatizace není nebo nefunguje souprava pro zimní provoz. Volejte náš servisní dispečink.
 7. Venkovní jednotka je v režimu topení obalena ledem - Venkovní teplota vzduchu poklesla pod -5 °C a může být zvýšená vlhkost vzduchu. Některé klimatizace v tomto případě již nedokážou účinně odebírat teplo z venkovního vzduchu a zajišťovat pravidelné odtávání.
 8. Hlučná vnitřní nebo venkovní jednotka - Mohlo dojít k uvolnění některé části. Kontaktujte náš servisní dispečink.

Závady a havárie klimatizačních zařízení jsou nepříjemnou záležitostí zvláště v létě, kdy nám zpříjemňují většinou pracovní prostředí. Těmto závadám lze předcházet pravidelným servisem především právě v období, kdy klimatizace není v provozu a vytíženost servisních organizací je nižší (březen, duben). Kontaktujte nás!

SERVISNÍ DISPEČINK: M 517 317 517, E servis@trasko.cz