Monitoring a čištění odpadů a kanalizace

Monitoring kanalizace TV kamerou

Monitoring

Pomocí revize kanalizace TV kamerou zjistíme stav kanalizačního potrubí a přípojek. Kamerový průzkum kanalizace provádíme od DN 50 až do DN 1200. Máme k dispozici dva kamerové systémy plně vybavené nejmodernější technikou. Součástí kamerového systému je posuvná kamera (pro revizi potrubí do DN 200) nebo pojízdná kamera s rotační hlavou (pro revizi potrubí do DN 1200).

Před každou revizí kanalizace je nutné kanalizaci vyčistit. Kanalizace musí být natolik čistá, aby nečistoty nezakrývaly možné nedostatky a aby byl zajištěn bezproblémový průjezd kamery!

Nejčastější důvody pro použití TV kamery:

 • zjištění příčiny ucpání potrubí
 • opakované ucpávání kanalizace
 • zjištění stavu kanalizace (před rekonstrukcí)
 • zápach v objektu
 • propadnutí terénu v blízkosti kanalizace
 • převzetí kanalizace po výstavbě

Výsledky monitoringu dodáváme písemně a na CD. Součástí vyhodnocení jsou protokoly o prohlídkách jednotlivých úseků, vyhodnocení stavu kanalizace včetně fotodokumentace a záznamu TV kamery.

Takto vypadá příklad kanalizace v dobrém stavu po 30 letech: VIDEO . Můžete zde vidět rez, opotřebení, usazeniny, … (odkaz na video)

Provedení monitoringu zahrnuje:

 • kamerovou prohlídku potrubí se záznamem na video a CD
 • okamžité posouzení stoky a porušených míst
 • tvorbu databáze, která obsahuje všechny zákl. údaje o trubním vedení a objektech na síti
 • klasifikaci poškození a vytvoření listiny priorit oprav
 • inspekci šachet
 • na požádání zpracujeme i cenovou kalkulaci opravy kanalizace

Příklad protokolu o revizi kanalizace ke stažení ZDE.Čištění kanalizace

Čištění kanalizaceZajišťujeme čištění kanalizace – domovních kanalizačních přípojek (mechanické motorovým pérem), dešťových i splaškových kanalizačních stok i přípojek (tlakovou vodou) od DN 80 do DN 1000.

Nabízíme čištění:

 • domovních kanalizačních přípojek
 • revizních šachet včetně vytěžení materiálu
 • frézování kořenů a inkrustů v kanalizaci
 • kanalizačních řadů kruhového i vejčitého tvaru
 • uličních dešťových vpustí
 • dešťových odvodňovacích žlabů
 • protlaků, propustků a zatrubněných vodotečí
 • nového potrubí před předáním provozovateli
 • preventivní čištění kanalizace

Pro čištění dešťových i splaškových kanalizačních stok se používá čištění tlakovou vodou. Tlakové čerpadlo je schopno generovat vodu pod regulovatelným tlakem až do výše několika set atmosfér. Na čerpadlo je připojena tlaková hadice ukončená tryskou. Trysky jsou vyměnitelné s různým počtem otvorů pod různými úhly dle profilu potrubí a druhu čištěného materiálu. Dynamický proud vody pod vysokým tlakem působí na uvolnění zaneseného místa a tak dochází k následnému odtoku ucpávek i různých usazenin a dochází k obnovení průtočnosti kanalizace.

CENÍK MONITORINGU A ČIŠTĚNÍ KANALIZACE ZDE

Platný od 1.7. 2011do vydání nového ceník

 

čistící vozy

Hydrojet
max. provozní tlak 120bar
průtok vody 70l/min
nádrž 1m3
doporučené čištění do DN 300

 

Ro -Jet
max. provozní tlak 150bar
průtok vody 130l/min
nádrž 2m3
doporučené čištění do DN 500

 

Kombinovaný vůz KROLL - tlakové čištění
max. provozní tlak 190bar
průtok vody 325l/min
nádrž s pohyblivým pístem 13m3
 • poloha 1
8,5m3 voda/4,5m3 kaly
 • poloha 2
6,5m3 voda/6,5m3 kaly
 • poloha 3
4,5m3 voda/8,5m3 kaly
doporučené čištění do DN 1000

Ing. Štěpán Leitner, vedoucí divize čištění, monitoring, protlaky, T 517 317 595, M 775 738 244, E s.leitner@trasko.cz