Lokální opravy

Lokální opravy kanalizace – krátkým sanačním rukávcem

Bezvýkopová technologie sanace kanalizace pomocí krátkého sanačního rukávce (textilie napuštěná pryskyřicí) slouží pro lokální opravy kanalizace. Oprava je prováděna bezvýkopově přes kanalizační šachtu tak, že k poškozenému místu se dopraví „packer“ obalený sanačním rukávcem. Na poškozeném místě se obvod „packeru“ rozšíří stlačeným vzduchem a tkanina se tlakem přitiskne na stěnu poškozeného potrubí. Po vytvrdnutí se „packer“ vypustí a vytáhne z potrubí. Krátká vložka těsně přilne k potrubí a tak jej přesně kopíruje.

Lokální opravy kanalizace – krátkým sanačním rukávcem

Použití:

 • utěsnění netěsností,
 • opravy lokálních prasklin, proražení,
 • zajištění potrubí proti prorůstání kořenů,
 • zajištění potrubí proti průsakům vody ve spojích.

Krátký sanační rukávec:

 • je vhodný pro kanalizační potrubí,
 • je vhodný pro kruhové profily,
 • používá se pro dimenze DN 100 – 600mm,
 • podporuje statickou únosnost,
 • průměr potrubí je zmenšen minimálně,
 • používají se stávající šachty a nejsou třeba žádné výkopy

Postup realizace lokální opravy kanalizace pomocí krátké sanační vložky

1. Příprava packeru a textilie

 • packer je obalen pro ochranu proti pryskyřici folií
 • je připravena speciální textilie v požadovaném rozměru

2. Příprava pryskyřice

 • obě složky pryskyřice jsou přesně odměřeny ve správném poměru
 • obě složky se pečlivě promíchají

3. Impregnace pryskyřice do textilie

 • pryskyřice je pečlivě vetřena do textilie ze všech stran

4. Obalení packeru naimpregnovanou textilií

5. Packer se krátkou sanační vložkou se dopraví na poškozené místo v potrubí

6. Packer se natlakuje tak, že dokonale přilne k potrubí

7. Odtlakování packeru a vytažení z kanalizace

Po vytvrdnutí (cca 1hod) se packer vypustí a vytáhne z potrubí. Lokální porucha je tak opravena.

Postup instalace krátké sanační vložky na videu (odkaz na video)

Ing. Štěpán Leitner, vedoucí střediska bezvýkopové technologie, T 517 317 534, 775 738 244, s.leitner@trasko.cz