Reference

Investor: STRABAG a.s.

Místo: Zdiby

Rok dokončení: 2014

Popis:

Kompletní realizaci infrastruktury a vnitřních rozvodů - 5hal, plocha 160 000m2

Předmětem dodávky venkovní infrastruktury bylo:

  • dešťová kanalizace včetně ORL
  • splašková kanalizace včetně čerpací stanice
  • pitný a požární vodovod
  • plynovodní přípojka
  • přeložka plynovodu
  • přeložka pitného a požárního vodovodu

 
Předmětem dodávky vnitřních rozvodů bylo:

  • plynová kotelna o výkonu 183,6 kW
  • kompletní zdravoinstalace
  • kompletní rozvody ÚT
  • rozvody plynu

Logistický areál Praha Zdiby
Další