Reference

Investor: STRABAG a.s

Místo: Dobrovíz

Rok dokončení: 2011

Popis:

Kompletní dodávka a montáž:

  • Zdravotechniky vč. zařizovacích předmětů
  • Ležaté kanalizace
  • Vnitřního vodovodu
  • Vnitřní dešťové kanalizace  - odvod dešťové vody ze střechy
  • Vnitřní splaškové kanalizace
  • Vytápění a vnitřního rozvodu plynu (plynoinstalace)

Logistický areál Dobrovíz
Další