Reference

Investor: Kajima Czech Design and Construction s.r.o.

Místo: Jeneč u Prahy

Rok dokončení: 2012

Popis:

Kompletní výstavba inženýrských sítí, dešťové a splaškové kanalizace, retenční nádrž, odlučovač ropných látek, 10m přečerpávací stanice. Kompletní instalace vnitřních rozvodů.

Instalace a servis klimatizace.

Logistické centrum Gebrüder Weiss Jeneč
Další