Reference

Investor: Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.

Místo: Lednice

Rok dokončení: 2015

Popis:

Oprava kanalizace DN 800 technologií UV LINER. Tloušťka stěny rukávce byla statickým výpočtem navržena na 9,8mm. K opravě napojení přípojek byla použita technologie nekonečné injektáže.