Reference

Investor: Město Lanžhot

Místo: Lanžhot

Rok dokončení: 2011

Popis:

Kamerový záznam prokázal havarijní stav kanalizace, která byla umístěna pod nově položeným asfaltovým povrchem komunikace. Proto, aby nebyl porušen nový povrch a omezen provoz na komunikaci, byla zvolena sanace kanalizace bezvýkopovou technologií UV LINER, která zároveň vyřešila i statické problémy potrubí.